Szwajcaria jest pierwszym krajem na świecie, w którym społeczeństwo domaga się wpisania do konstytucji prawa do banknotów i monet.

Szwajcaria jest pierwszym krajem na świecie, w którym społeczeństwo domaga się wpisania do konstytucji prawa do banknotów i monet.
Nadal jednak istnieją przeszkody do pokonania.Demokracja byłaby czymś dobrym z punktu widzenia rządzących, gdyby nie wstrętni obywatele, którzy czasem mają własne zdanie.
Z tego powodu historia demokracji to także historia prób podważania demokracji. 

Wyborcy albo mogą wybierać tylko między przedstawicielami partiami reprezentującymi w gruncie rzeczy te same opinie grup interesów, albo nawet nie pyta się wyborców o zdanie w ważnych decyzjach. 

W ten sposób zniesienie pieniądza gotówkowego mogłoby zostać łatwo wyegzekwowane w większości krajów, być może także przez detalistów stawiających swoich klientów przed faktem dokonanym i nie dających im nawet kawałka chleba bez elektronicznych środków płatniczych. 

Prawdziwą szansą na złamanie karku gotówkowym wrogom byłaby demokracja bezpośrednia. 


Ale gdzie  ona jest? 

W Szwajcarii obywatele próbują teraz wykorzystać wyjątkową okazję w swoim kraju i egzekwować gwarancję istnienia nieelektronicznych, niemonitorowanych środków płatniczych.

15 lutego 2023 r. podjęto historyczny krok w celu zachowania gotówki: Szwajcarski Ruch Wolności (FBS) przekazał Kancelarii Federalnej w stolicy Bernie 136 767 ważnych, poświadczonych podpisów pod popularną inicjatywą „Gotówka to wolność”.
To znacznie przekroczyło wymagane 100 000 podpisów wymaganych do dopuszczenia do referendum. 

Szwajcarzy jako pierwszy kraj na świecie mają teraz w swoich rękach decyzję zapisania w Konstytucji zachowania pieniądza gotówkowego i zapewnia tej formie płatniczej ochronę prawną.


Co oznacza zebranie 136 767 ważnych podpisów i ich uwierzytelnienie, staje się jasne dopiero po przeliczeniu tej sumy na liczbę mieszkańców np. Niemiec. 
W Niemczech odpowiadałoby to 1,3 milionowi podpisów — uwaga, uwierzytelnionych podpisów!

Zanim jednak referendum w końcu się odbędzie, minie dużo czasu, ponieważ Szwajcarska Rada Federalna wykorzystuje okazję do przygotowania kontrpropozycji do popularnej inicjatywy. 
W związku z tym minie co najmniej dwa lata, zanim referendum faktycznie się odbędzie.
Inicjatywa gotówkowa została zaprojektowana w taki sposób, że zapewnia podstawową ochronę gotówki. 

Napisano tam np.

„Rząd federalny zapewnia, że ​​monety lub banknoty są zawsze dostępne w wystarczających ilościach”.


Takie sformułowanie nie wystarczy jednak do długoterminowej ochrony gotówki.
Jest to jednak ważny fundament, na którym można budować. 

Ze względu na krótkie i proste sformułowania jest mało miejsca na atak, a zatem duże szanse na szerokie uznanie w społeczeństwie. 
Zatem szanse na sukces w tej kwestii są duże.

Opierając się na tej popularnej inicjatywie, 21 marca 2023 r. FBS przedstawił drugą inicjatywę ochrony pieniądza gotówkowego.
Cash Initiative II nosi nazwę „Każdy, kto chce płacić gotówką, musi mieć możliwość płacenia gotówką (ja płacę gotówką)”.

Nowa popularna inicjatywa ma to wszystko. 
Lobby antygotówkowej grupy interesów wcale się to nie spodoba, ponieważ ta inicjatywa dociera do korzeni zła i te zło uwydatnia, jakim jest zniesienie gotówki. 

Sprawia, że ​​gospodarka, władza ustawodawcza, ale także branża finansowa stają się odpowiedzialne za to, że gotówka musi być wszędzie akceptowana, nie może być gorzej traktowana ani ograniczana jej ilość, nie może być dyskryminowana przez prawo i prawo podatkowe, przepływ pieniędzy nie może być śledzony elektronicznie.

Brałem udział jako doradca w sformułowaniu brzmienia tekstu prawnego (1) i trudno sobie wyobrazić lepsze sformułowanie.
Nawet jeśli wiadomo, że teksty prawne nie są łatwe do odczytania i zrozumienia, chciałbym odtworzyć sformułowania tak wiernie, jak to możliwe, w stosunku do oryginału:

Konfederacja musi dbać o to, aby w następujących miejscach można było płacić monetami lub banknotami i była wystarczająca liczba kas:

• A. w usługach publicznych, w szczególności w transporcie lokalnym i dalekobieżnym w miejscu wyjazdu lub w środku transportu;

• B. w sprzedaży detalicznej; I

• C. ze wszystkimi innymi dostawcami usług, od których można uzyskać produkt lub usługę bezpośrednio w punkcie sprzedaży za pomocą walut elektronicznych, pieniędzy bankowych lub innych środków płatniczych.


Kto jest zobowiązany do przyjmowania monet lub banknotów zgodnie z ust. 1, 

Nie może:

• A. Odrzucać klientów, ponieważ chcą płacić monetami lub banknotami;

• B. rabat, nagroda lub uprzywilejowanie płatności bezgotówkowej w porównaniu z płatnością monetami lub banknotami w ramach programu promocyjnego;

• C. pobierać opłaty za płacenie monetami lub banknotami;

• tj. tworzyć inne przeszkody dla odbiorców lub dłużników, aby utrudnić im płacenie monetami lub banknotami.

Konfederacja zapewnia, że:

• A. co cztery lata lub w przypadku zmniejszenia się siły nabywczej o połowę kwota, do której należy przyjmować monety lub banknoty, jest dostosowywana do ostatnio obliczonej mediany ekwiwalentnego rocznego dochodu do dyspozycji gospodarstw domowych;

• B. Monety lub banknoty nie mają niższej siły nabywczej niż waluty elektroniczne lub pieniądz bankowy.

Zapewnia, że ​​akceptacja monet lub banknotów nie jest utrudniona przez środki podjęte przez instytucje finansowe podlegające Szwajcarskiemu Urzędowi Nadzoru Rynku Finansowego lub przez przepisy, podatki, opłaty lub represje w porównaniu z akceptacją walut elektronicznych, pieniędzy bankowych lub innych środków płatniczych.

 Za każdym razem, gdy siła nabywcza zmniejsza się o połowę z powodu inflacji, zabrania się odrzucanie monet lub banknot o najniższym nominale i emituje nowy banknot o co najmniej dwukrotności wartości banknotu o najwyższym nominale.

I inne zniesienia monet lub banknotów są niedozwolone.

Zapewnia, że ​​dostępne są następujące opcje pozyskiwania banknotów:

• A. w miastach: co 2 km;

• B. poza miastami:

• 1. w gminach liczących 1000 i więcej mieszkańców: na terenie gminy;

• 2. w gminach poniżej 1000 mieszkańców: w ciągu 15 minut samochodem lub komunikacją miejską.

Każdy, kto zgodnie z prawem wejdzie w posiadanie monet lub banknotów, jest uważany za właściciela.

Zabrania się dostarczania monet lub banknotów z technologią umożliwiającą zlokalizowanie monety lub banknotów lub identyfikację właściciela.

To prawo kładzie kres licznym atakom na gotówkę.
Utrudnia się likwidację bankomatów i zamykanie kas bankowych, zapobiega się odmowie przyjęcia gotówki w sklepach i w środkach transportu publicznego, a także możliwości dokonywania płatności gotówkowych w sposób nieatrakcyjny poprzez pobieranie opłat. 

Nowa, druga inicjatywa gotówkowa zapewnia, że ​​cyklu pieniężnego nie może zakłócić żaden bank, podmiot gospodarczy ani bank centralny.

Jeśli druga inicjatywa dotycząca gotówki powiedzie się, Szwajcaria będzie wzorem do naśladowania dla wszystkich krajów w Europie i na świecie — jeśli chodzi o prawną ochronę banknotów i monet.
Przebłysk nadziei na gotówkę i naszą wolność, na którą prawie nie liczyłem.
Wyjątkowa okazja, którą wszyscy powinniśmy wspierać i wykorzystywać.

Ale! Druga inicjatywa pieniężna wprowadzi do gry branżę finansową i wielu innych potężnych przeciwników.
Bo to pokrzyżuje plany grup interesu stojących za abolicją gotówkową – tak, nawet zapobiegnie abolicji gotówkowej!
Należy się spodziewać, że druga inicjatywa pieniężna spotka się z dużym sprzeciwem i wrogością.
To będzie jak walka Dawida z Goliatem. 

Ponieważ FBS jest stowarzyszeniem, które jest finansowane wyłącznie z darowizn.
Nie otrzymuje żadnych dotacji, nie mówiąc już o dostępie do budżetów w milionach lub miliardach, jak to ma miejsce w przypadku banków w branży finansowej.

Pomóż nam, ponieważ jeśli Szwajcaria zagwarantuje gotówkę prawnie, szanse na uzyskanie ochrony prawnej gotówki w Europie również wzrosną.

Więcej informacji można znaleźć na stronie fbschweiz.ch. Obywatele Szwajcarii mogą również wesprzeć inicjatywę swoim podpisem.

Pomóż w propagowaniu tej informacji i rozprzestrzenianiu tej wiedzy na całą Europę.
Na stronie bargeldverbot.info znajdziesz wiele ciekawych artykułów, ale także rozwiązania dotyczące utrzymywania pieniądza gotówkowego.

Autor: Hansjörg Stützle
 

apolut.net/der-kampf-ums-bargeld-von-hansjoerg-stuetzle/
--------------------------------------

Dlaczego wybrałem taki tytuł „Walka z przejawem arogancji władzy” ?

 
Ponieważ arogancją jest pasywna postawa polityki i patrzenie na to, jak banki, których funkcją jest przechowywanie naszych pieniędzy, jak one przeradzają się z firm usługowych dla społeczeństwa na firmy, które uzurpują sobie prawo do rządzenia społeczeństwem i ustalania tego, jak mamy myśleć, jak postępować, jak wychowywać nasze dzieci, niszczą nasze normy obyczajowe i narzucają nam  zboczenia różnego rodzaju i w końcu ustalają co nam wolno a co niewolno.

Banki, których istnienie było możliwe dzięki temu, że społeczeństwo ciągle musiało ratować te banki przed plajtą wspomagając je niebywałymi sumami pieniędzy. 

Instytucje usługowe przeradzają się w instytucje rządzące, a nawet pośrednicy między bankami a nami, tzw. instytucje kredytowe jak MasterCard, Visa i…..również zaczynają spełniać rolę paternalistyczną w stosunku do społeczeństwa.

To jest niebywała arogancja tych firm usługowych i tym samym polityki zezwalającej na ten proceder.