Nie każdy kościół może sobie pozwolić na głoszenie prawdy opartej na faktach, prawdy zbieżnej z nauką Jezusa Chrystusa.Moi Drodzy.
My znajdujemy się od czasu początku korona terroru w stanie trzeciej wojny światowej, nie wiem czy od tamtej pory wszyscy jesteśmy tego faktu świadomi.

Mówię to całkiem poważnie.

Ale ta trzecia wojna światowa w odróżnieniu od pierwszej i drugiej wojny światowej nie jest prowadzona przez różne nacje walczące przeciwko sobie, ale jest prowadzona przez globalną elitę, która nieważne w jaki sposób, prawie wszystkie rządy na świecie ma pod swoją kontrolą, i te rządy używa do prowadzenia wojny przeciwko własnym społeczeństwom.

Ta trzecia wojna światowa jest prowadzona przez nieprawowitą władzę w prawie wszystkich krajach na tej Ziemi, przeciwko własnym społeczeństwom na całym świecie.
Wojna ta nie tylko niszczy zdrowie mniej więcej wszystkich ludzi na ziemi, zdrowie na ciele i duszy, za pomocą wymuszonych i w większości nielegalnych środków związanych z terrorem korona wirusa.

Wcześniej żadna wojna światowa nie miała tak powszechny i ​​mniej lub bardziej wyjątkowy skutek na każdego człowieka żyjącego na Ziemi.
Wojna ta niszczy gospodarki i infrastrukturę w nieznany do tej pory sposób i to we większości krajów.Wojna ta w niespotykany do tej pory sposób niszczy przedsiębiorstwa wymuszając w nich niewypłacalność, aby następnie je po czasie koła finansjery mogły je przejąć za bezcen.

Tak przygotowywane są gigantyczne przejęcia kapitałów za bezcen.
Kiedy spytamy, dlaczego ten terror posuwa się coraz dalej?
Na to jest odpowiedź, że gospodarka musi najpierw zostać całkowicie zniszczona, żeby na gruzach tych międzynarodowa finansjera mogła zbudować swój świat.

Ta trzecia wojna światowa doprowadzi do dużych ograniczeń naszej mobilności i swobody poruszania się, jak świat do tej pory nie znał i nie widział.
Doprowadzi to do likwidacji prawie wszystkich naszych podstawowych praw człowieka i wolności, które z historycznego punktu widzenia są nieznane. 

Doprowadzi do masowego nadużycia naszych danych, w przeciwieństwie do ochrony naszych danych osobowych obecnie chronionych prawnie.Oni zmuszają ludzi do noszenia masek, do nadużywania środków dezynfekcyjnych, zmusza do socjalnego dystansowania się.

Ta trzecia wojna światowa zmusza ludzi na różne sposoby dokonywać sobie samemu i na swoich dzieciach szkód na zdrowiu fizycznym i psychicznym.
Ta trzecia wojny światowa w perfidny i perwersyjny sposób przekracza wszystko znane i widziane przez ludzkość do tej pory.                                                                                                                                                                                                                                                             
 Pastor Jakob Tascharntke

https://t.me/emigrant19/1515